Wierzytelności i zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości

Często dzieje się tak, że pomimo naszych najszczerszych chęci i walki – przedsiębiorstwo upada. Upadkom firm sprzyja duża konkurencja na rynku. Najczęściej upadają małe, lokalne firmy, które nie upozycjonowały się wysoko na rynku. Na rynku powstaje coraz to więcej firm, które świadczą różne usługi. O czym zatem powinniśmy pomyśleć przed otwarciem firmy? Pomysł, reklama i bogata oferta – to 3 kroki do sukcesu!

Przed zamknięciem działalności podejmowanych jest przez nas wiele kroków. Staramy się, aby nasze przedsiębiorstwo zachowało płynność finansową i wyszło z kryzysu. Niestety nie zawsze się tak dzieje. W wielu przypadkach konieczne jest zamknięcie przedsiębiorstwa i ogłoszenie jego upadłości. Zamknięcie przedsiębiorstwa to nie lada zadanie. Powstają różne wierzytelności i zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości. Z jakimi formalnościami musimy się zmierzyć?

grupa przedsiębiorców zmagających się ze spadkiem zysków

Zobowiązania i skutki upadłościowego

Wraz z ogłoszeniem upadłości danego przedsiębiorstwa pojawia się wiele przepisów dotyczących zachowań, jakie przewidziane są względem kontrahenta przez dłużnika. Najważniejszym zobowiązaniem jest spłata wierzyciela w jak najbardziej możliwy sposób. Bez względu na towar, termin płatności czy inne świadczenia, należność wierzyciela zostaje objęta postępowaniem upadłościowym. Każde zobowiązania, które powstały po dniu ogłoszeniu upadłości muszą być regulowane regularnie. Okres upadłościowy powoduje, ze odsetki przestają być naliczane, a niektóre umowy wygasają automatycznie.

Wierzytelności – zgłoś się po nie!

Wielu wierzycieli po ogłoszeniu upadłości danej firmy chce chociaż częściowego zwrotu wierzytelności. Dlatego po ogłoszeniu upadłości danego przedsiębiorstwa każdy wierzyciel powinien dokonać formalnego zgłoszenia wierzytelności. Odpowiednie wnioskowanie o zwrot wierzytelności pozwala na uczestnictwo wierzycieli w pełnym procesie likwidacyjnym danego przedsiębiorstwa. Wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości należą się każdemu wierzycielowi. Jeśli wierzyciele nie znajdą się na procedurach dotyczących procesu upadłościowego to warto skorzystać z firmy, która skutecznie zajmuje się odzyskiwaniem wierzytelności od przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość.

ręka biznedsmena analizująca dokumenty

Po ogłoszeniu upadłości danego przedsiębiorstwa powstaje wiele zobowiązań i wierzytelności, które muszą być uregulowane. Jeśli dane przedsiębiorstwo upadłościowe lub wierzyciele nie znają się na procedurach upadłościowych to warto skorzystać z firmy, która zajmie się całym procesem.