Gospodarka odpadami Bydgoszcz – zasady regulowania płatności

Gospodarka odpadami Bydgoszcz – zasady regulowania płatności

Proces odbioru śmieci powinien być ergonomiczny i ekonomiczny. Odbiorca wraz z gminą zaopatrzy mieszkańców w worki na śmieci, odpowiednie kontenery lub pojemniki na śmieci. Rzetelny odbiorca do gospodarowania odpadami powinien ponadto uzasadnić koszty swojej transakcji poprzez dostarczenie analizy kosztów bezpośrednich.

Wywóz śmieci – za co płacisz? Na co idą Twoje pieniądze?

To, za co płacisz przy wywozie śmieci, to wymieniona poniżej lista usług oferowanych przez potencjalnego odbiorcę odpadów:

  • odbiór odpadów Bydgoszcz każdej ilości śmieci,
  • nie będziesz musiał zawierać indywidualnej umowy na wywóz odpadów,
  • gmina organizuje łatwy i przyjazny system sortowania śmieci,
  • są bardziej dostępne punkty odbioru „problematycznych” odpadów, czyli np. sprzętu AGD i RTV,
  • odzyskiwane są ze śmieci cenne surowce (recykling),
  • sterty śmieci zaczną znikają z lasów, powietrze jest wolne od trujących wyziewów ze spalanych odpadów.

Gospodarka odpadami Bydgoszcz – porozumienie z gminami

To gmina określa termin, częstotliwość i sposób wnoszenia opłaty. Opłata będzie naliczana na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji. Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (jak odległość od instalacji). Ustalając stawki opłaty, bierze się pod uwagę:

  • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
  • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
  • koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku odpadów komunalnych,
  • sytuację, gdy właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, np. sezonowo.
Gospodarka odpadami Bydgoszcz

„Dlaczego sąsiedzi z bloku obok płacą mniej?!”

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeśli mieszkańcy jednego bloku nie zechcą segregować śmieci i na to jest sposób. Naliczana jest opłata według wyższej stawki, na wszystkich mieszkańców, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane). Jest więc to prosty sposób, by zachęcić ludzi do ekologicznego podejścia i rozpoczęcia segregacji odpadów.