Konkurs „Zabytek Zadbany”

Historia to ważny element każdego kraju, miasta, wsi. Dzięki niej można z pokolenia na pokolenie przekazywać to, co wydarzyło się w przeszłości. Świadectwami tego, co miało miejscu na danym terenie, są zachowane zdjęcia, wspomnienia osób, pamiątki, zabytki. Wszystkie te rzeczy posiadają wartość historyczną, kulturalną oraz edukacyjną.

Zabytki – nawiązanie do minionych epok

Pozostawione po przodkach zabytki w postaci różnorodnych budowli są doskonałym świadectwem minionych epok, tego, co miało miejsce nawet kilkaset lat temu. Zabytki są wytworem artystycznym, kulturowym, naukowym człowieka. Pokazują jak ludzie żyli, jakich narzędzi używali, czym trudnili się na co dzień. Wskazują na to, jak żyło się w czasach przeszłych, ale są też w pewnym sensie inspiracją dla współczesnych malarzy, rzeźbiarzy. Wyznaczają pewne wzorce architektonicznie. Zabytki mają wartość kulturową, historyczną, ale również edukacyjną. W związku z tym należy o nie dbać, szanować, cieszyć się z bogatej historii kraju.

Zabytki jako wartość kultrowa.

Konkurs „Zabytek Zadbany”

Każdego roku Stowarzyszenie Ochrony Narodowej Dziedzictwa Materialnego zaprasza do wzięcia do udziału w konkursie budowlanym, który ogłaszany jest Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nadzorem Generalnego Konserwatora Zabytków. W konkursie „Zabytek Zadbany” mogą wziąć udział właściciele, posiadacze i zarządcy zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Za cel konkursu uznano rozpowszechnienie idei opieki nad zabytkami oraz przekazanie pozytywnych wzorców, które są niezbędne do prawidłowego utrzymania zabytkowych obiektów. Konkurs służy również celom edukacyjnym, przyczynia się do popularyzacji wiedzy na temat właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas przeprowadzanych remontów, codziennego użytkowania.

Wyróżnia się następujące kategorie konkursu:

  • Architektura i budownictwo drewniane
  • Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
  • Adaptacja obiektów zabytkowych
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu

Panorama zabytków.

Każdy z nas powinien dbać o zabytkowe obiekty, są one własnością nie państwa, a obywateli, które je tworzą. Należy dbać, aby obiekty te dalej służyły celom wyżej wymienionym. Mają być świadectwem minionych czasów, ale również wizytówką, ozdobą, symbolem kraju.