Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstwa – kto może skorzystać i na czym polega?

Wiele firm w czasie pandemii zmaga się z problemami – nie tylko finansowymi, ale również kadrowymi czy produkcyjnymi. Największym problemem przedsiębiorstw jest utracenie płynności finansowej. Prowadzi to do zatrzymania lub zmniejszenia produkcji, zmniejszenia efektywności czy w ostatecznym przypadku do zadłużenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorcy skorzystać mogą z uproszczonej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Na czym polega ten proces? Kto może skorzystać?

Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstwa – na czym polega?

Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstwa odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy z nich polega na zawarciu umowy między przedsiębiorcą a doradcą. Na tym etapie umieszcza się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Etap drugi odbywa się z udziałem sądu, gdzie składany jest wniosek o zatwierdzenie układu. Uprawomocnienie się to pierwszy krok wykonywania układu.

Uproszczona restrukturyzacja

Kto może skorzystać? – restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Z uproszczonej restrukturyzacji przedsiębiorstw skorzystać może każdy przedsiębiorca. Jest to nowe rozwiązanie w ramach tarczy antykryzysowej 4.0. Może być to szybki i skuteczny sposób na przetrwanie kryzysu. Doradca restrukturyzacyjny ocenia, czy dana firma skorzystać może z danego programu antykryzysowego.

Proces uproszczonej restrukturyzacji zostaje przeprowadzony przez doświadczonych specjalistów z zakresu doradztwa gospodarczego.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

 

Prawa dłużnika – jakie posiada w trakcie restrukturyzacji?

Dłużnik podczas procesu uproszczonej restrukturyzacji ma nadal prawo do zarządzania własną firmą. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymaga zgody nadzorcy sądowego. Masa upadłościowa – to w jej skład wchodzi mienie przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika. Dłużnik otrzymuje równocześnie ochronę swojego majątku przed działaniami wierzycieli. Prawem dłużnika jest również możliwość wnioskowania o zawieszenie do trzech miesięcy postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności nieobjętych układem z mocy prawa.